Cobertes adossades

Les nostres cobertes mòbils adossades es caracteriten per tnir els seus recolçaments a diferent nivell. Un nivell elevat que normalment es recolça a una paret o qualsevol altre element arquitectònic resistent, i un nivell infrior que coincideix amb el paviment trepitjable pels usuaris.

Dintre d'aquesta configuració, els dissenys factibles de construir així com els materials de tancament a emprar són múltiples, podent desenvolupar a voluntat del client qualsevol geometria bé es tracti corba o plana. 

A mode d'exemple, aquestes són algunes de les cobertes mòbils adossades que hem desenvolupat a MaperGlas: