Cobertes mòbils

Les nostres cobertes mòbils personalitzades es caracteritzen per tenir un moviment de traslació lineal i elevat sobre el nivell de paviment de la platja. Les diverses porcions mòbils en que es divideix la coberta, poden moure's sobre canals estructurals de disseny exclusiu MaperGlas o sobre rails ancorats en jàsseres de formigó prefabricades. Sigui d'un o altre mode, el seu lliscament no representa cap condicionant pels usuaris que transiten per l'interior del recinte. Aquesta particularitat fa que es pugui mouresense previ avís pels usuaris de l'instal·lació.
 
A continuació, els hi presentem alguns projectes completats amb coberta mòbil personalitzada