Arquitecte
Arantza Basterra
Data de construcció
Febrer 2009
Disseny
Plè inclinat a una vessant amb pendent 14 %, i recolçaments sobre rails ancorats a jàsseres metàl·liques fixes
Dimensions
35,00m ample × 25,00m llarg.Dividida en 5 parts mòbils i la resta és fixa
Obertura
En direcció ascendent
Velocitat
0,13 m/s
Moviment
Variable, amb desacceleració a l'inici i al final de la marxa
Tancament
EXTERIOR COBERTA: Panell d'alumini continu en acabat RAL 9007 Silver Metallic, gruix 55 mm. INTERIOR COBERTA: Fals sostre en panell fonoabsorbent de 25 mm
Transmissió
Cable multifilar
Sistema Antivent
Anemòmetre electrònic i envolvent estructural