Arquitecte

Ricard Balcells i Comas

Data de construcció

Octubre 2003

Disseny

Pla inclinat un vessant amb pendent 6,5%, amb suport sobre rails ancorats a ambdós murs verticals de formigó

Dimensions

21,12 m ample x 32,00 m llarg. Dividida en 3 parts mòbils i 1 fixa

Obertura

En direcció ascendent

Velocitat

0,10 m/s

Moviment

Variable, amb desacceleració entre parts mòbils

Tancament

EN LA COBERTA, panell poliuretà injectat,amb gruix de 50 mm.EN LES FUSTERIES DESMUNTABLES, vidre càmera de seguretat:3+3/12/3+3 mm, incolor transparent

Transmissió

Cable
Sistema Antivent
Anemómetre electrònic